Засідання педагогічної ради Центру 21.10.2016

21 жовтня в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області відбулося чергове засідання педагогічної ради.

Під час засідання завідувач обласним методичним кабінетом Олег Новгородський довів основні засади здійснення методичного супроводу суб’єктів господарювання та запропонував, розроблений методичний кабінетом, алгоритм його забезпечення структурними підрозділами Центру та впровадження в практичну діяльність. Запропонований алгоритм з визначенням конкретних виконавців було схвалено членами педагогічної ради.

Заступник начальника Центру Віктор Виноградчий виступив з доповіддю на актуальну для сьогодення цивільного захисту тему: «Організація цивільного захисту в умовах реформування органів місцевого самоврядування».

Завідувач курсів удосконалення керівних кадрів Сергій Бочуркін запропонував для розгляду та схвалення педагогічною радою «Методичні рекомендації щодо визначення потреби у функціональному навчанні органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій». Після жвавого обговорення та заслуховування пропозицій педагогічних працівників щодо внесення поправок до документу, було прийнято рішення схвалити методичні рекомендації після внесення відповідних поправок.

Заступник завідувача курсів удосконалення Людмила Чернецька виступила з інформацією про збір та опрацювання заявок на функціональне навчання керівних кадрів та фахівців у 2017 році, та підготовку проекту плану комплектування Центру слухачами на 2017 рік. При обговоренні даного питання присутні зауважили на отриманні запитів на навчання такої навчальної категорії як «Фахівці суб’єктів господарювання, які виконують обов’язки, пов’язані з забезпеченням техногенної та пожежної безпеки». Було вирішено включити до плану комплектування на 2017 рік таку навчальну категорію, та до нового навчального року розробити необхідне програмно-методичне забезпечення.

Секретар атестаційної комісії Юлія Юр’єва ознайомила присутніх зі списком педагогічних працівників, які підлягатимуть атестації у 2016/2017 році, планом роботи атестаційної комісії Центру та запланованими заходами щодо вивчення досвіду роботи педагогічних працівників.