Підготовка фахівців призначених керівниками навчальних груп

Відповідно до плану комплектування слухачами на 2017 рік протягом лютого щотижнево на Новокаховських міських курсах ІІІ категорії проводяться заняття з фахівцями, які згідно з наказом керівника підприємства, установи або організації призначені керівниками навчальних груп.

Під час групових занять та тренінгів значна увага приділялась отриманню слухачами теоретичних знань і спеціальних умінь, які обумовлюють їх готовність до виконання обов’язків за посадою керівника навчальної групи, закріплення на практиці отриманих слухачами теоретичних знань в ході постійно-діючого семінару та набуття ними потрібних практичних навичок.

Під час занять, які проводила майстер виробничого навчання Сосновська А. М. приділялась увага наступним питанням:

порядок підготовки працівників та службовців основним способам захисту та діям у надзвичайних ситуаціях;

методика проведення занять з працівниками та службовцями.

Особлива увага зверталась до вивчення змісту програми загальної підготовки працівників та службовців суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту.

В ході проведення тренінгів та самостійної роботи, під керівництвом працівників курсів слухачі мали можливість практично скласти плани проведення заняття, а також розробити конспекти занять за обраною темою.

Було проведено аналіз тестових завдань та виконання плану – завдання, слухачами та результати доведені в ході підбиття підсумків заняття.

По закінченні слухачам були вручені посвідчення про проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту.