Підготовка до Дня цивільного захисту у Новокаховських закладах освіти

13–14 березня 2017 року відбувся постійно-діючий семінар на тему «Організація та проведення дня цивільного захисту у закладах середньої та професійно-технічної освіти» директорів та заступників загальноосвітніх навчальних та професійно-технічних закладів освіти.

Курсове навчання зазначених осіб здійснювалось згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України та інших керівних і нормативних документів з питань захисту населення та територій від наслідків НС.

Метою занять було отримання слухачами теоретичних знань і спеціальних умінь, які обумовлюють їх готовність до виконання завдань з організації та проведення “Дня цивільного захисту”.

Під час занять, які проводила майстер виробничого навчання Сосновська А. М. приділялась увага наступним питанням:

методиці роботи керівного складу загальноосвітнього навчального закладу з прийняття рішень на ліквідацію надзвичайних ситуацій та забезпечення заходів цивільного захисту;

організації та методиці проведення занять з підготовки викладацького складу та персоналу складу загальноосвітнього навчального закладу;

порядку розроблення документів з організації та проведення «Дня цивільного захисту».

Наприкінці занять надавались відповіді на запитання, були роздані зразки плануючих, облікових та звітних документів, а також методичні посібники щодо підготовки та проведення «Дня цивільного захисту».

По закінченні слухачам були вручені посвідчення про проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту.