Новокаховські міські курси ІІІ категорії

Курси цивільної оборони Ш категорії м. Нова Каховка (далі - Курси) є державного, постійно діючою навчально-методичною установою єдиної державної системи цивільного захисту, що забезпечує здобуття, систематичне оновлення та розширення спеціальних знань та умінь, необхідних фахівцям для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту. Курси сприяють виконанню виконавчим комітетом Новокаховської міської Ради завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичного акту.
Курси призначені для обслуговування та надання навчально-методичних
послуг підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності та
населенню м. Нова Каховка з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності.
Головними завданнями Курсів є:
- провадження за державним замовленням, згідно з планом комплектування, який затверджується міським головою м. Нова Каховка, навчально-методичиої діяльності з функціонального навчання фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
- забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;
- програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення;
- створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;
- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
- участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами, які розташовані у межах міста, з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Керівництво курсів – завідувач Расковалов Володимир Валентинович. 
Старший майстер ВН – Сосновська Алла Михайлівна