Обласний методичний кабінет БЖД

Обласний методичний кабінет БЖД населення є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області.

Головною метою діяльності методичного кабінету є сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових ситуаціях та в умовах терористичного акту

Напрями роботи методичного кабінету:

навчально-методичне забезпечення заходів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи та проживання;

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників в межах функціональної підсистеми «Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у НС (з питань БЖД)» єдиної державної системи цивільного захисту;

консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організація удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників курсів, центру

Методичний кабінет за напрямами своєї роботи взаємодіє з районними (міськими) методичними кабінетами органів управління освітою і наукою, керівництвом опорних, базових з питань безпеки життєдіяльності навчальних закладів освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти, науково-методичною радою з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення вищих навчальних закладів, консультаційними пунктами житлово-експлуатаційних органів та сільських рад.

Методичний кабінет як осередок наукової, дослідницької, експериментальної та теоретико-педагогічної роботи зосереджує, накопичує, обробляє та систематизує інформаційні, нормативно-правові та навчально-методичні (перспективний педагогічний досвід, зразки планувальної документації, дидактичні, наочні матеріали тощо) матеріали.

У кабінеті розміщуються постійно-діючі виставки навчально-методичних матеріалів.

В методичному кабінеті розташовані робочі місця завідувача кабінетом та двох методистів, які обладнані персональними комп’ютерами з виходом в мережу Інтернет.

Також розміщено бібліотечний фонд і читальну залу на 26 навчальних місць.

Завідувач обласного методичного кабінету БЖД населення - Новгородський Олег Володимирович, тел (0552) 31-95-42.