Навчально-консультаційний пункт в селищі Залізний порт

Навчально-консультаційний пункт здійснює практичне навчання безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах та сприяє виконанню відповідним органом місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових ситуаціях та в умовах терористичного акту.
Основні напрями діяльності навчально-консультаційного пункту:
організація та проведення за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях навчальної роботи з відпрацювання слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об'єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту;
надання методичної допомоги та консультування керівників навчальних занять за програмами теоретичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в системі професійного навчання кадрів на виробництві;
методичне керівництво мережею консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах з метою організації та проведення серед місцевого населення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;
забезпечення умов для проведення на базі навчально-консультаційного пункту або інших виділених органами місцевого самоврядування пристосованих для навчання приміщеннях, виїзних занять за програмами постійно-діючих семінарів та курсів підвищення кваліфікації педагогічним складом Центру;
забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами, надання послуг з розробки плануючої, програмно-методичної документації, інформаційно-довідкових і наочних матеріалів та виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій з навчання населення;
створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази навчально-консультаційного пункту.
Навчально-консультаційний пункт в межах території, що ним обслуговується, є осередком інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Керівництво НКП – завідувач Табунщик Олександр Дмитрович