ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРОМ

               Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Формування навчальних груп слухачів для навчання за контрактом здійснюється на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.

Якщо за місцевими умовами групу оптимальної чисельності сформувати не можливо, слухач, що проходить навчання за угодою, може проходити навчання у складі навчальної групи, яка сформована за державним замовленням.

Надання освітніх послуг з функціонального навчання в сфері цивільного захисту на договірних умовах здійснюється відповідно до частини 5 статті 61 Закону України «Про освіту» та Наказу ДСНС України від 31.12.2014 року № 769 "Про оптимізацію структури навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту". Розмір плати за навчання встановлюється навчальним закладом, відповідно до умов діючого законодавства та відображається у договорі, який укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання.

На основі рішення начальника Центру бухгалтерія складає в двох примірниках Договір, акт виконаних робіт, рахунок, протокол погодження договірної ціни на виконання платних послуг і направляє на підприємство для попередньої оплати.

Після оплати (надходження коштів на спеціальний рахунок центру через Державне казначейство) формується навчальна група в кількості 15 осіб (калькуляція витрат на одного слухача розраховується, як правило, на групу із 15 осіб).

Базою для визначення ціни платних послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуги з врахуванням особливостей визначення складу витрат та ціноутворення, встановлених нормативними актами та умовами конкретної навчальної установи.

Після проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту на наявності відповідних документів (другі примірники договору, протоколу погодження договірної ціни на виконання платних послуг та акту виконаних робіт, підписані та завірені круглою печаткою, наявні кошти на спеціальному рахунку центру) видається посвідчення встановленого зразку.

Вартість функціонального навчання на обласних та м. Херсона курсах удосконалення керівних кадрів складає:

Навчання керівного складу за 36-годинною програмою підготовки (5 днів) – 500грн. 40коп.

Підготовка фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

-      за 21-годинною програмою (3 дня) – 291грн. 90коп;

                          -    за  18-годинною програмою ( 3 дні) - 308 грн. 86 коп.

-       за 14-годинною програмою (2 дня) – 240 грн. 23коп.

Вартість спеціального навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум)  – 343,33 гривень.

Вартість спеціального навчання за програмою «Плавець - рятувальник» cкладає 657,26 гривень.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013р. № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” 

  

УВАГА !!!!

 

Реквізити для оплати

Платні послуги надаються Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області  згідно ПКМУ № 796 від 27.08.2010 р.

Отримувач: НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області  код ЄДРПО26083443

р/р 31259278102635

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

МФО: 820172

Призначення платежу: *;60122000(код НМЦ); 600111(код послуги); 01 (кількість послуг); 12345678 (код особи, що здійснює платіж);*. За послуги згідно  дог. №___ від __.__2019.

Код платежу складається з 6-ти полів:
* – символ, яким позначається ознака початку коду платежу;
; – розділовий знак;
60122000 – шифр органу, підрозділу в системі МВС, що надає послугу (НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області);
; – розділовий знак;
600111  – код послуги в системі МВС;
; – розділовий знак;
01– кількість послуг, що підлягають оплаті (1 послуга);
; – розділовий знак;
12345678 – код особи, що здійснює платіж (ЄДРПОУ для юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної, або номер паспорту для фізичної особи, яка не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серія та номер паспортного документа для іноземців, або серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства);
; – розділовий знак;
* – символ, що позначає кінець коду платежу.

№п/п Код послуги Назва послуги
1 2 3
1. 600111 Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу
2. 600112 Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії
3. 600132 Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо)