ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРОМ

 

Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Формування навчальних груп слухачів для навчання за контрактом здійснюється на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.

Якщо за місцевими умовами групу оптимальної чисельності сформувати не можливо, слухач, що проходить навчання за угодою, може проходити навчання у складі навчальної групи, яка сформована за державним замовленням.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області для здійснення навчального процесу має:

- сертифікат серія АА № 000036 від 28 лютого 2008 року, протокол №2 науково-методичної комісії з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту на проведення діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

- ліцензію Міністерства освіти та науки України відповідно до рішення ДАК від 03 червня 2014 р., протокол №109, яка дає право на здійснення освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки: матрос-рятівник, радіотелефоніст, пожежний-рятувальник, рятувальник. Строк дії ліцензії до 03.06.2017 року.

Надання освітніх послуг з функціонального навчання в сфері цивільного захисту на договірних умовах здійснюється відповідно до частини 5 статті 61 Закону України «Про освіту». Розмір плати за навчання встановлюється навчальним закладом та відображається у договорі, який укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання.

Порядок визначення вартості платних послуг, а також облік операцій з надання платних послуг на даний час встановлено пунктом 2-5 Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом МОН, Мінфіну та Мінекономіки від 27.10.1997 року № 383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами».

На основі рішення начальника Центру бухгалтерія складає в двох примірниках Договір, акт виконаних робіт, рахунок, протокол погодження договірної ціни на виконання платних послуг і направляє на підприємство для попередньої оплати.

Після оплати (надходження коштів на спеціальний рахунок центру через Державне казначейство) формується навчальна група в кількості 15 осіб (калькуляція витрат на одного слухача розраховується, як правило, на групу із 15 осіб).

Базою для визначення ціни платних послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуги з врахуванням особливостей визначення складу витрат та ціноутворення, встановлених нормативними актами та умовами конкретної навчальної установи.

Після проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту на наявності відповідних документів (другі примірники договору, протоколу погодження договірної ціни на виконання платних послуг та акту виконаних робіт, підписані та завірені круглою печаткою, наявні кошти на спеціальному рахунку центру) видається посвідчення встановленого зразку.

Вартість функціонального навчання на обласних та м. Херсона курсах удосконалення керівних кадрів складає:

Навчання керівного складу за 36-годинною програмою підготовки (5 днів) – 491грн. 06коп.

Підготовка фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

-             за 21-годинною програмою (3 дня) – 383грн. 14коп;

-             за 14-годинною програмою (2 дня) – 326 грн. 66коп.

Вартість спеціального навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум)  – 287,76 гривень.

Вартість спеціального навчання за програмою «Матрос – рятівник сезонного рятувального поста» cкладає 520,17 гривень.

Вартість професійно-технічного навчання за професіями «Пожежний – рятувальник», «Рятувальник», «Матрос – рятувальник», «Радіотелефоніст», «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу» визначається під час формування навчальних груп та залежить від наповнюваності групи.

План комплектування слухачами Центру на 2017 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013р. № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”