Мобільний навчально-консультаційний пункт у Херсонській області

З огляду на події останнього часу, що відбуваються в України, Державна служба з надзвичайних ситуацій намагається впроваджувати в життя нові форми навчання населення діям у НС. Наприкінці 2014 року вирішено організувати роботу мобільних навчально-консультаційних пунктів з навчання населення діям у НС у всіх регіонах нашої держави. Завданням таких пунктів стає проведення навчання, інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, у зоні яких може опинитися населення, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями. Пересуваючись містами та районами областей, та надаючи адресні консультації місцевим мешканцям, мобільні консультаційні пункти, так би мовити, вийдуть зі знаннями та порадами щодо дій у НС до народу України.

17 грудня 2014 року розпочав свою роботу й мобільний навчально-консультаційний пункт у Херсонській області. Враховуючи, що віднедавна Херсонська область стала прикордонною, керівництвом Центру було прийняте рішення, що особливої уваги потребують саме райони області. Так, перший виїзд було організовано до Білозерського району Херсонської області. Для широкомасштабного залучення місцевого населення до участі у консультаціях було здійснено анонсування роботи пункту по обласному радіо «Таврія» та проводовому радіо «Дніпро». Проведена підготовча робота щодозабезпечення належного обладнання мобільного пункту засобами індивідуального захисту, засобами надання домедичної допомоги, пожежним обладнанням, посібниками, рекомендаціями, пам’ятками, буклетами, інформаційно-довідковими куточками, які всебічно висвітлюють питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Працівниками навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Херсонської області під час роботи мобільного пункту були проведені роз’яснювальні заняття щодо загроз, імовірних для Білозерського району, проведені консультації щодо правил поведінки у НС, проведені тренінги щодо користування пожежним обладнанням та демонстрація порядку та правильності проведення серцево-легеневої реанімації тощо.

Чи виявиться така форма роботи з населенням продуктивною та життєздатною покаже час. А наразі, навчально-методичний центр, підсумовуючи досвід першого виїзду, вже шукає шляхи удосконалення та підвищення результативності роботи мобільного навчально-консультаційного пункту.

   

Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції

 

12 та 13 грудня на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій». Участь у роботі конференції взяли представники Республіки Білорусь, Республіки Литва, Болгарії, Грузії та відомчих навчальних закладів і науково-дослідних установ ДСНС України та МОН України.Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області на конференції представляла старший лаборант лабораторії (наочних засобів навчання) Гучек Лариса Валеріївна. Всього у роботі конференції взяли участь 412 науковців, серед яких більше 20 докторів наук і 107 кандидатів наук.

Робота конференції проходила у чотирьох секціях: «Реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та ліквідація їх наслідків», «Розвиток та застосування засобів цивільного та протипожежного захисту», «Фізико-хімічні процеси, чинники їх виникнення та моделювання в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій», «Методи та засоби навчання як елементи системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки». Загалом конференція відбулася на високому професійному рівні, усі доповіді були цікавими і змістовними. Після кожної доповіді відбувалася жваве обговорення між науковцями.

Представниця нашого центру - Лариса Валеріївна взяла активну участь у роботі конференції та виступила з доповіддю на тему: «Моделювання та візуалізація температурних полів». За підсумками роботи конференції за змістовну і якісну доповідь, а також за активну участь вона була відзначена грамотою конференції.

   

Об’єктове тренування з питань цивільного захисту Херсонського морехідного училища рибної промисловості Керченського державного морського технологічного університету

10 грудня 2014 року в ХМУ РП Керченського державного морського технологічного університету, за плановим методичним супроводженням НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області, організовано та проведено об’єктове тренування з питань цивільного захисту за темою : «Організація та проведення заходів захисту учасників навчально-виховного процесу, персоналу та співробітників училища під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків». За легендою тренування, на території області виникла загроза руйнування об’єктів Каховської ГЕС. Тренування почалося з оповіщення і збору учасників тренування, яке здійснювалося з використанням внутрішнього телефонного і мобільного зв’язків.

         На першому етапі тренування з керівним складом проведено заняття по виконанню заходів цивільного захисту при загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

- оповіщення керівного складу та формувань ЦЗ про загрозу виникнення НС;

- збір керівного складу і постановка завдань для здійснення заходів щодо зниження впливу НС на навчальний процес та зменшення можливих втрат;

- організація та виконання заходів ЦЗ при загрозі НС

      На другому етапі (за ввідним завданням) - організація та проведення заходів цивільного захисту при виникненні надзвичайної ситуації.

- оповіщення керівного складу та формувань цивільного захисту, учасників навчально-виховного процесу та співробітників про виникнення НС;

- підготовка до проведення евакуаційних заходів;

- висунення формувань в зону надзвичайної ситуації.

       На третьому етапі практично відпрацьовувався порядок організації та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

- виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;

- надання допомоги постраждалим і їх евакуація.

- евакуація у встановлене місце, організація руху піших колон ;

- облік та розміщення евакуйованих ;

       Також під час об’єктового тренування з питань ЦЗ проведено протипожежне тренування за темою порушення режиму роботи училища з причини пожежі. За підсумками виконання практичної частини керівником тренування позитивно відмічено дії евакуаційної групи і групи пожежогасіння, а також висловлено особливу подяку співробітникам обласних та м. Херсона курсів НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області за належне методичне супроводження щодо організації і проведення тренування. Отже, мету об’єктового тренування – досягнуто, а його організацію та проведення, за спільним рішенням керівництва заходу і представників НМЦ ЦЗ та БЖД області оцінено «добре».

   
   

 

Майстер виробничого навчання Калушин В.М.

Підготовка хіміків-розвідників

 

Відповідно до плану-графіку підготовки особового складу УДСНС України у Херсонській області в період з 1 по 5 грудня 2014 року на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області на курсах цільового призначення навчались 12 слухачів з осіб рядового та молодшого начальницького складу Головного управління ДСНС України у Херсонській області, які проводять заходи з радіаційного та хімічного захисту населення.

Заняття були направлені на вдосконалення та поглиблення знань з професійно-теоретичної підготовки, і спрямовані на захист населення та навколишнього середовища від впливу небезпечних хімічних речовин і радіації. Відпрацьовані практичні заняття з використанням приладів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю (підготовка до роботи, перевірка працездатності приладу, порядок вимірювання рівня радіації на місцевості, поверхні різних об'єктів за допомогою приладів ДП-5В, МКС-У, МКС-05 "Терра", "Прип'ять"). Також приділено увагу заняттям по наданню першої медичної допомоги при радіаційних та хімічних отруєннях.

Протягом навчання слухачами були розширенні, закріпленні та вдосконаленні знання, вміння та спеціально-практичні навички, які необхідні для успішного виконання завдань за призначенням у складі підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та професійного розвитку.  

   

Викладач навчального пункту

лейтенант служби ЦЗ

Татарова І.М.

Засідання педагогічної ради Центру

27 листопада 2014 року відбулося чергове засідання педагогічної ради навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області на тему «Підсумки роботи Центру у 2014 році».

У ході засідання керівники структурних підрозділів Центру представили річні звіти та виокремили певні досягнення у навчальному році. Так, начальник обласних курсів удосконалення керівних кадрів Бочуркін С.Л. наголосив на значній проведеній роботі з впровадження дистанційного навчання та покращення матеріально - технічної бази курсів.

Завідувач обласного методичного кабінету Новгородський О.В. серед іншого доповів присутнім про пріоритетний напрямок проведеної роботи щодо організації та здійснення навчання непрацюючого населення та підготовці населення до дій у особливий період. Так, було організовано та проведено навчання волонтерів та керівників ОСМД, проведено тематичні зустрічі з школярами, розроблено та поширено методичні матеріали щодо дій населення в особливий період, підготовлено цикл раіодпередач з порадами населенню Херсонської області щодо дій у НС. Окремим розділом дослідно-експериментальної роботи стало проведення моніторингу знань учнів старших класів щодо дій у НС та порядку укриття в захисних спорудах. Так, було вивчено та узагальнено рівень знань учнів міста Херсона та міста Нова Каховка. Сформований за результатами моніторингу аналітичний звіт надано всім зацікавленим організаціям.

Ознайомлюючи з результатами роботи Новокаховських міських курсів завідувач курсів Расковалов В.В. серед досягнень визначив включення працівників міських курсів до спільної комісії фахівців цивільного захисту міста для визначення стану цивільного захисту на міських підприємствах.

В.о. начальника пункту навчального пункту Брит Д.Л. повідомив про отримання та продовження дій ліцензій на навчання у навчальному пунктів за 5 професіями, проведену роботу щодо домедичної підготовки рятувальників та відзначив значене покращення матеріально-технічної бази курсів.

У другій частинні засідання обговорюючи пріоритетні завдання на наступний рік майстри виробничого навчання обласних та міста Херсона курсів удосконалення винесли пропозицію такими завданнями вважати: створення та удосконалення методичного забезпечення щодо навчання населення та удосконалення системи методичної роботи у структурних підрозділах центру.

За підсумком роботи педагогічної ради вирішено вважати роботу навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області проведеною у 2014 році на достатньому рівні.

   
   

Навчання учнів Херсонського вищого професійного комерційного училища діям у НС

27 листопада 2014 року відбулася чергова тематична зустріч методиста навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області Ліпшиця Валентина Михайловича з учнями та вчителями Херсонського вищого професійного комерційного училища.

Учні декількох навчальних груп зібралися в конференц-залі, щоб дізнатися найактуальнішу сьогодні інформацію щодо імовірних для Херсонської області надзвичайних ситуацій мирного часу, правил поведінки при загрозі виникнення бойових дій.

Демонструючи навчальну презентацію «Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу» Валентин Михайлович закцентував увагу присутніх на необхідності чіткого дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та постійному підвищенні власної обізнаності з питань безпеки життєдіяльності. Іноді недотримання найпростіших елементарних правил поведінки може коштувати життя людини. У ході лекції учні згадали та вивчили дії населення за сигналом «Увага всім», порядок укриття населення в захисних спорудах, дії при застосуванні стрілецької зброї та вибухах, правила поведінки в натовпі тощо.

Наостанок, і діти і вчителі дякували лектору за вкрай потрібну інформацію, зізнавалися, що дізналися для себе багато нового та необхідного.